PROFESÖR
HACI ÖMER   KARPUZ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI- Ömer Seyfeddin in Öykülerinde Zarflarla Yüklemeylemin Koşulları BAP
- Süheyl ü Nevbahar ın Dilbilgisel Özellikleri ve Dizini BAP
- Evliya Çelebi Seyahatnamesi nin Biçimbilgisi Özellikleri BAP
- Katibî nin Gencine i Adalet i Üzerine Dil İncelemesi BAP
- Karaman İli Ağızları ve Anadolu Ağızları Arasındaki Yeri BAP
- Yaşar Kemal in Romanlarında Cümle Tahlili BAP
- Denizli Bölgesi Ağızları ve Halk Ürünlerinin Derlenmesi BAP
- Denizli İli Yer Adları BAP
- Türkiye Türkçesi nin Tarihsel Sözlüğü DİĞER

Bilgi Bulunamadı...

Bilgi Bulunamadı...