PROFESÖR
HACI ÖMER   KARPUZ

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALIPROFESÖR İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/ 2014 - Halen
PROFESÖR PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI/ 2001 - 2014
PROFESÖR 2013 - 2013
DOÇENT PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI/ 1995 - 2001
YARDIMCI DOÇENT PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI/ 1994 - 1995
YARDIMCI DOÇENT ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/YENİ TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI/ 1993 - 1994
YARDIMCI DOÇENT ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/ 1992 - 1993
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ/TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI/ 1983 - 1991
Arş. Uyg. Merkezi Müdürü İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018 - 2019
Kalite Kurulu Üyeliği İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK 2018 - 2019
Komisyon Başkanlığı İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK 2018 - Halen
Rektör Yardımcısı İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK 2018 - 2019
Bölüm Başkanı İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2016 - 2018
Dekan İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2017 - 2019
Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 1998 - 2001
Anabilim Dalı Başkanı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 1993 - 1994
Dekan Yardımcısı PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 1995 - 2000
Bölüm Başkanı PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 1994 - 2010
Anabilim Dalı Başkanı PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 1994 - 2014
Bölüm Başkanı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 1993 - 1994
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 1981 - 1983
Yüksek Lisans AHMET DEMİRTAŞ Yavuz Bülent Bakiler'in "Duvak, Yalnızlık, ve Seninle" adlı şiir kitaplarındaki cümlelerin yapısal tahlili ve öğelerin derin yapısı Pamukkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer 1997
Yüksek Lisans SÜLEYMAN HİLMİ EMİRİKCİ "Tenbihü`l-Gabi fi Rü`yeti`n-Nebi" adlı eserin söz dizimi Pamukkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer 1997
Yüksek Lisans METİN KOCAKAYA Risale-i İmam Birgivi'de senteks çalışması Pamukkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer 1997
Yüksek Lisans TURGUT TOK Necip Fazıl'ın "Çile" adlı şiir kitabındaki cümlelerin yapısal tahlili ve öğelerin derin yapısı Pamukkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 1997
Yüksek Lisans MEHMET VEFA NALBANT Kutadgu Bilig`de zarf tamlayanları ve bunların derin yapısı Pamukkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 1999
Yüksek Lisans BİLGE ÖZKAN NALBANT Kutadgu Bilig`deki özne ve nesnelerin yapısal incelemesi Pamukkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 1999
Yüksek Lisans ALİ YAVUZ Abdullah İbni Şükri Konavi`nin Mürşidü`l-ibad adlı eserinde sentaks çalışması Pamukkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Diğer 1999
Doktora AHMET AKÇATAŞ Dokuzuncu Hariciye Koğuşu romanı üzerine bir metin dilbilim incelemesi Pamukkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2001
Doktora ALİ TAŞTEKİN Atatürk`ün söylev ve demeçlerinde sözdizimi Pamukkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2001
Doktora LEVENT KURGUN Denizli ili yer adları (2 cilt) Pamukkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2002
Yüksek Lisans İDRİS NEBİ UYSAL Sait faik Abasıyanık`ın hikayelerinde fiiller Pamukkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2002
Yüksek Lisans YASEMİN UYTUN Reşat Nuri Güntekin'in Acımak adlı eserinde fiiller Pamukkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2002
Yüksek Lisans SERDAR UYTUN Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Kiralık Konak adlı eserinde fiiller Pamukkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2002
Doktora TURGUT TOK Denizli ili Güney ve Güneybatı bölgesi ağızları Pamukkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2002
Yüksek Lisans ÖZGÜR KASIM AYDEMİR Halk türkülerinin dili üzerine yapısal bir inceleme Pamukkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2003
Yüksek Lisans HATİCE HÜLYA YILDIZ Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Mahur Beste" adlı romanındaki fiiller Dumlupınar Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2004
Yüksek Lisans ERKAN KANDEMİR Denizli'deki iş yeri adları üzerine bir inceleme Pamukkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2004
Doktora MERİÇ GÜVEN Abdulvehhâb bin Yusuf'un Müntahab-ı Fi't-Tıbb'ı (Dil incelemesi-Metin-Dizin) Pamukkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2005
Yüksek Lisans MERYEM ARSLAN Türkiye'deki ilaç prospektüslerinin dili üzerine bir inceleme Pamukkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2005
Yüksek Lisans NEJLA AKIN Yaşar Kemal'in İnce Memed adlı romanındaki söz dizimsel yapı Pamukkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2008
Doktora İDRİS NEBİ UYSAL Karaman İli ağızları ve Anadolu ağızları arasındaki yeri Pamukkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2009
Yüksek Lisans AYŞE GENCER İPLİKÇİ Tarık Buğra'nın öykülerindeki niteleme sıfatları Pamukkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2009
Doktora ÖZGÜR KASIM AYDEMİR Gencine-i Adalet üzerine dilbilgisi incelemesi ve iktidar felsefesi bakımından söylem çözümlemesi Pamukkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2010
Yüksek Lisans GÜVEN GÜLER Refik Halit Karay'ın Memleket Kikâyeleri'ndeki niteleme sıfatları Pamukkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2010
Yüksek Lisans HATİCE ARSLAN Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun "Yaban" adlı romanındaki fiil-durum biçimbirim ilişkisi Pamukkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2011
Yüksek Lisans SELENAY BALOĞLU Ömer Seyfettin'in öykülerinde zarflarla yüklem-eylemin koşulları Pamukkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2012
Doktora ZELİHA GADDAR Süheyl ü Nevbah?r'ın dilbilgisel özellikleri ve dizini Pamukkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2012
Doktora ERKAN SALAN Evliya Çelebi Seyahatnâmesi'nin biçim bilgisi özellikleri Pamukkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2013
Yüksek Lisans ŞÜKRAN AKYOL ÇAMUR Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu adlı romanındaki niteleme sıfatları Pamukkale Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2012
Yüksek Lisans AHSEN KARAKAŞ Fakîr Ahmed Şeyhzâde'nin Tabibnâmesi (Dil incelemesi- metin- dilbilgisel dizin) İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2017
Yüksek Lisans DİLEK KESKİNCİ Oğuz Atay'ın "Bir Bilim Adamının Romanı" adlı eserindeki niteleme sıfatları İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2017
Yüksek Lisans ÇAĞLA BARİKAN TOPCİ Şerh-i Vilâdet ve Mucizâtü'n-Nebî (İnceleme-metin-dilbilgisel dizin) İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2017
Yüksek Lisans BURCU BÜŞRA KARADENİZ Yaşar Kemal'in "Ağrıdağı Efsanesi" adlı romanının söz varlığı bakımından incelenmesi İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2018
Yüksek Lisans NİHAT BIÇAK Orhan Pamuk'un "Kırmızı Saçlı Kadın" adlı romanında niteleme sıfatları İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2018
Yüksek Lisans SERKAN DEMİR Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın "Şıpsevdi" Romanında niteleme sıfatları İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2018
Yüksek Lisans FULYA PUR Orhan Pamuk'un "Yeni Hayat" romanında niteleme sıfatları İstanbul Kültür Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2018
Yüksek Lisans ÖZDEN DEMİR Şeyh Galib'in "Hüsn ü Aşk" adlı mesnevisinin söz varlığı İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2019
Yüksek Lisans NEVBAHAR KOCAKAPLAN Nedîm'in gazellerinde söz varlığı İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2019
Yüksek Lisans TUĞÇE ZEYNEP BÜYÜKBAY Muhammed B. Ahmed El-Gümülcünevî'nin Risâletü't-Ta'rîf fi Tercemeti'l-Mevlidi'ş-Şerîfi (İnceleme-metin-dilbilgisel dizin) İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2020
Yüksek Lisans FULYA GİZEM DOĞAN Orhan Pamuk'un "Kafamda Bir Tuhaflık" adlı romanında geçen zaman zarflarının incelenmesi İstanbul Kültür Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 2020
TÜRK DİL BİLGİSİ IV Lisans 2018-2019 Türkçe 3 Saat
TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 2 Saat
BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YÖNTEM SEMİNERİ II Lisans 2018-2019 Türkçe 4 Saat
BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YÖNTEM SEMİNERİ I Lisans 2018-2019 Türkçe 4 Saat
DİLBİLİM Lisans 2018-2019 Türkçe 2 Saat
TÜRK DİLBİLGİSİ III Lisans 2018-2019 Türkçe 3 Saat
FİLOLOJİK ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 2 Saat
SÖZLÜK BİLİMİ VE KÖKEN BİLGİSİ Doktora 2018-2019 Türkçe 3 Saat
DİLBİLİM Lisans 2016-2017 Türkçe 2 Saat
ANLAM BİLİMİ Doktora 2016-2017 Türkçe 3 Saat
OSMANLI TÜRKÇESİ II Lisans 2016-2017 Türkçe 4 Saat
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE SEMİNERİ I Lisans 2016-2017 Türkçe 4 Saat
OSMANLI TÜRKÇESİ I Lisans 2016-2017 Türkçe 4 Saat
TÜRKLÜK BİLİMİ ARAŞTIRMALARI Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 2 Saat
TÜRK DİL BİLGİSİ IV Lisans 2016-2017 Türkçe 3 Saat
BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YÖNTEM SEMİNERİ II Lisans 2016-2017 Türkçe 4 Saat
SÖZLÜK BİLİMİ VE KÖKEN BİLGİSİ Doktora 2016-2017 Türkçe 3 Saat
TÜRK DİLBİLGİSİ III Lisans 2016-2017 Türkçe 3 Saat
BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YÖNTEM SEMİNERİ II Lisans 2017-2018 Türkçe 4 Saat
BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YÖNTEM SEMİNERİ I Lisans 2017-2018 Türkçe 4 Saat
KARŞILAŞTIRMALI DİLBİLİM Lisans 2017-2018 Türkçe 2 Saat
İLERİ OSMANLI TÜRKÇESİ Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3 Saat
SÖZLÜK BİLİMİ VE KÖKEN BİLGİSİ Doktora 2017-2018 Türkçe 3 Saat
ANLAM BİLİMİ Doktora 2017-2018 Türkçe 3 Saat
FİLOLOJİK ARAŞTIRMA YÖNETMLERİ Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 2 Saat
FİLOLOJİK ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 2 Saat
DİLBİLİM Lisans 2017-2018 Türkçe 2 Saat
TÜRK DİL BİLGİSİ IV Lisans 2017-2018 Türkçe 3 Saat
TÜRK DİL BİLGİSİ I Lisans 2017-2018 Türkçe 3 Saat

İKÜ - Academic Roster v1.