ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
MUSTAFA ORHAN   GÖZTEPE

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
İLETİŞİM VE TASARIMI BÖLÜMÜ
İLETİŞİM TASARIMI PR.Uluslararası Hakemli / DOAJ, CORA, FIAF. Representing Ethnicity in Cinema during Turkey’s Kurdish Initiative: A Critical Analysis of My Marlon and Brando (Karabey, 2008), The Storm (Öz, 2008) and Future Lasts Forever (Alper, 2011) Özgün Makale KOÇER ZEYNEP,GÖZTEPE MUSTAFA ORHAN Alphaville: Journal of Screen and Media, ss. 54 - 68, 2017

Kitap Bilgisi Bulunamadı...

Uluslararası The Influence of Dziga Vertov in Video Activism in Turkey İngilizce YUNANİSTAN - ,
Uluslararası Journey to the East Discovering the Minority Identity in Turkish Cinema İngilizce POLONYA - ,
Uluslararası Özet bildiri Sinemada Şehir Temsilinin Reddi: Lettre à Freddy Buache (Godard, 1981) Türkçe TÜRKİYE - , 18.09.2019
Uluslararası Özet bildiri Biçim Olarak Deneme Film: Chats Perchés (Marker: 2004) Türkçe TÜRKİYE - , 15.11.2018
Uluslararası Özet bildiri I. Dünya Savaşı Sırasında Britanya Propaganda Sinemasının Anlatı Yapısı: Battle of the Somme (Malins, 1916) Türkçe TÜRKİYE - , 12.09.2018
Ulusal Özet bildiri Arzunun Karanlık Mekânı: Beyoğlu’nun Arka Yakası (Gören: 1987) Türkçe TÜRKİYE - , 02.06.2017